Bartender và barista CategoriesTin Tức

Bartender và barista là gì, khác nhau giữa hai từ tiếng Anh này!

Nhiều người thường lẫn lộn giữa hai khái niệm Bartender và Barista. Điều đáng ngạc nhiên là có những người…