Pozaa Tea khu vực miền Bắc

  • Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Pozaa Tea khu vực miền Trung

  • Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Pozaa Tea khu vực miền Nam

  • Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội