Thành công của một quán cà phê được đo bằng lượng khách hàng, doanh thu, chi phí cost thấp, độ hài lòng của khách hàng …tất cả các yếu tố này đều phụ thuộc vào tay nghề của người pha chế. Tăng chất lượng, giảm chi phí, và thường xuyên thay đổi – đó là điều mà pha chế chúng ta thường xuyên phải làm.

Trung tâm đào tạo pha chế POZAA liên tục khai giảng các khoá cơ bản và nâng cao về pha chế đồ uống truyền thống và hiện đại.

Khóa học pha chế tổng hợp