Trong hai ngày vừa qua, Pozaa tiếp tục chào đón hai cửa hàng nhượng quyền tại Bình Dương khai trương:

  1. Pozaa Tea Tân Định, Bến Cát, Bình Dương
  2. Pozaa Tea Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương

 

Tiếp tục khai trương 2 cửa hàng nhượng quyền Pozaa tại Bình Dương
Khai trương Pozaa Tea Bình Chuẩn
Tiếp tục khai trương 2 cửa hàng nhượng quyền Pozaa tại Bình Dương
Khách hàng order trà sữa tại Pozaa Tea Tân Định

Những khoảnh khắc vui tươi, nhộn nhịp trong ngày khai tương của cả hai cửa hàng

Tiếp tục khai trương 2 cửa hàng nhượng quyền Pozaa tại Bình Dương

Tiếp tục khai trương 2 cửa hàng nhượng quyền Pozaa tại Bình Dương

Tiếp tục khai trương 2 cửa hàng nhượng quyền Pozaa tại Bình Dương

Tiếp tục khai trương 2 cửa hàng nhượng quyền Pozaa tại Bình Dương

Tiếp tục khai trương 2 cửa hàng nhượng quyền Pozaa tại Bình Dương