POZAA TEA SAVICO LONG BIÊN (Tầng 3)

Tầng 3, số 7 – 9 Đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 17, Long Biên – Hà Nội

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN