POZAA TEA DỐC ĐA TỐN, GIA LÂM

Dốc Đa Tốn, Đối diện cây xăng Đa Tốn, Gia Lâm – Hà Nội

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN