Menu

Giảm giá!
37,000 42,000 
Giảm giá!

Ô Long 58%

P-tea chanh leo

35,000 40,000 
Giảm giá!

Ô Long 58%

P-tea Dâu

35,000 40,000 
Giảm giá!

Ô Long 58%

P-tea đào

35,000 40,000 
Giảm giá!

Ô Long 58%

P-tea nho mỹ

35,000 40,000 
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
32,000 37,000 
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
32,000 37,000 
Giảm giá!
32,000 37,000 
Giảm giá!
37,000 42,000 
Giảm giá!
32,000 37,000 
Giảm giá!

Trà Sữa

Trà Sữa Pozaa

32,000 37,000 
Giảm giá!

Trà Sữa

Hồng Trà Sữa

32,000 37,000 
Giảm giá!

Trà Sữa

Trà Sữa Socola

32,000 37,000 
Giảm giá!
32,000 37,000 
Giảm giá!
32,000 37,000