Bất kỳ một mối quan hệ kinh doanh nào cũng đều cần có một hợp đồng thể hiện sự giao kết giữa hai bên. Và trong lĩnh vực kinh doanh nhượng quyền, hợp đồng nhượng quyền thương mại chính là sự thỏa thuận giữa bên nhượng quyền và bên nhận nhượng quyền. Vậy, hợp đồng nhượng quyền thương mại có những đặc điểm gì? Chúng ta hãy cùng đi tìm lời giải đáp thông qua bài viết dưới đây nhé!

hop dong nhuong quyen thuong mai

4 Đặc Điểm Về Hợp Đồng Nhượng Quyền Thương Mại

Hợp đồng nhượng quyền thương mại có 4 đặc điểm chính sau đây:

1. Đặc Điểm Về Chủ Thể Của Hợp Đồng Nhượng Quyền Thương Mại

Chủ thể của hợp đồng nhượng quyền thương mại bao gồm bên nhượng quyền và bên nhận nhượng quyền. Bên nhượng quyền và bên nhận nhượng quyền đều phải là thương nhân, có thể là thương nhân Việt Nam hoặc cũng có thể là thương nhân nước ngoài.

Theo Bộ luật Thương mại năm 2005 (quy định tại điều 6): “Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập và hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh”.

Như vậy, chủ thể ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại phải là người Đại diện theo Pháp luật hoặc theo Giấy ủy quyền của các thương nhân đó.

hop dong nhuong quyen thuong mai_1

2. Đặc Điểm Về Đối Tượng Của Hợp Đồng Nhượng Quyền Thương Mại

Đối tượng của bất kỳ hợp đồng nhượng quyền thương mại đều là “quyền thương mại”. Theo đó, bên nhượng quyền sẽ cho phép và yêu cầu bên nhận nhượng quyền tiến hành việc mua bán hàng hóa, sản phẩm, cung ứng các dịch vụ theo các cách thức, tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn liền với nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại và bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh cũng như biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền dưới sự kiểm soát, trợ giúp của bên nhượng quyền.

3. Đặc Điểm Về Nội Dung Của Hợp Đồng Nhượng Quyền Thương Mại

Nội dung của hợp đồng nhượng quyền thương mại chính là các điều khoản do các bên thỏa thuận với nhau cũng như xác định quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên trong mối quan hệ nhượng quyền thương mại.

Khi tham gia hợp đồng nhượng quyền thương mại này, các bên sẽ trao đổi với nhau những quyền lợi mà mình được hưởng đồng thời cũng sẽ trao đổi với nhau về những nghĩa vụ mà mình phải thực hiện.

hop dong nhuong quyen thuong mai_2

4. Đặc Điểm Về Hình Thức Của Hợp Đồng Nhượng Quyền Thương Mại

Theo điều 285 trong Bộ luật Thương mại năm 2005 có quy định: “Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương”.

Cũng theo khoản 15 điều 3 (Luật Thương mại năm 2005): “Các hình thức có giá trị tương đương văn bản bao gồm điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, hợp đồng nhượng quyền thương mại bắt buộc phải được lập thành văn bản hoặc bằng các hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương như fax, telex, điện báo, …

Trên đây là 4 đặc điểm của hợp đồng nhượng quyền thương mại và bạn cũng nên nắm rõ những đặc điểm này một khi đã quyết định kinh doanh trong lĩnh vực nhượng quyền thương mại để tránh được những rủi ro sau này do hợp đồng mang lại nhé!